หน้าแรก >> รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-TEGS สำหรับรอบการสอบวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องสอบ 040305 (Name List of NCU-TEGS Applicants for the test round on Saturday 16th, 2021; 9 am. - 12 pm.; Test Room 040305)


 

 


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 14 ตุลาคม 2564
| |