หน้าแรก >> ขอเชิญร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “บทบาทนักศึกษาไทยกับการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใต้บริบทสังคมปัจจุบัน” โดย อาจารย์เชาวลิต เต็มปวน ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.


ขอเชิญร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “บทบาทนักศึกษาไทยกับการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใต้บริบทสังคมปัจจุบัน

       ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายทางวิชาการโดย อาจารย์เชาวลิต เต็มปวน ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ “บทบาทนักศึกษาไทยกับการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใต้บริบทสังคมปัจจุบัน” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3  และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00-15:00 น.

 

ท่านสามารถ เข้าโปรแกรม Zoom

ID 2324252627

Passcode 55555

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2564
| |