หน้าแรก >> อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ทำความร่วมมือด้านวิชาการ


ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

         อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ นายพงษ์ไทย บัววัด ผู้อำนวยการและทีมอาจารย์โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เนื่องในโอกาสทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ร่วมถึงการสนับสนุนให้ทุนการศึกษา ณ  ห้องประชุมชวสินธุ์ 3  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2564
| |