หน้าแรก >> ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี และผู้บริหาร มอบดอกไม้และเกียรติบัตรร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า บริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์


ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

ดร.ณรงค์  ชวสินธุ์  อธิการบดี และผู้บริหาร มอบดอกไม้และเกียรติบัตรร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  ที่ได้รับรางวัล ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 2 ท่าน 

       นายสมบัติ จันทร์สุริยะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  จังหวัดลำปาง

       นายเสน่ห์     เอื้อแท้  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง 

 และ นางสวลี มีมานะ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน 

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับลูกอินทรี ศิษย์เก่าที่น่าภาคภูมิใจของเราด้วยค่ะ

นายสมบัติ จันทร์สุริยะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  จังหวัดลำปาง

นายเสน่ห์     เอื้อแท้  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง 

นางสวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2564
| |