หน้าแรก >> มีบทความดีๆ ที่น่าสนใจมาฝากกันเกี่ยวกับ "ประสบการณ์ในสองซีกโลก" โดย ดร. วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดี


บทความดีดี "ประสบการณ์ในสองซีกโลก"

เนื่องจากขณะนี้อยู่ในฤดูแห่งการพักผ่อนฮอลิเดย์ ฉบับนี้ผมใคร่ขออนุญาตเขียนเรื่องเบาๆเกี่ยวกับชีวิตในช่วงเกือบยี่สิบปีที่เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตวัยเรียนของผมในหลายๆมหาวิทยาลัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา บวกกับอีกเก้าปีกว่าๆที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆนักศึกษาในประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารใน “มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” ที่ผมทำงานประจำอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

.........ผมใคร่ขอแบ่งปันข้อคิดนี้ให้แก่ลูกหลานคนไทยที่ต้องการเรียนหนังสือให้จบว่า เราควรจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตและลงมือทำโดยต้องใส่ใจเตรียมตัวให้พร้อมในการถูกทดสอบทุกๆสถานการณ์ เหมือนดั่งที่ผมนำบทเรียนนี้ติดตัวจนกระทั่งผมได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยบริคแฮม ยัง (Brigham Young University) หรือชื่อย่อ “BYU” ณ รัฐยูทาห์และได้กลับเมืองไทยเป็นครั้งแรกหลังจากที่ครั้งนั้นผมต้องจากประเทศไทยนานถึงเก้าปี  เพื่อที่จะเดินทางกลับไปหาข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ ที่หอสมุดกระทรวงต่างประเทศ นานสามเดือนเต็มๆในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกับประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”...........

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ http://live.siammedia.org/index.php/article/bankhao-banrao/83007

Cr. ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

บรรยากาศ ณ Brigham Young University สถาบันแห่งที่สองที่ผมไปศึกษา


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 24 ธันวาคม 2564
| |