หน้าแรก >> หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป, ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564


NCU-TEGS NEWS !!

ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS ขอสำรวจความประสงค์ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้า สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะเปิดเป็นครั้งที่ 2 ในปลายเดือนเมษายน 2565 นี้ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

>> เปิดสอน 2 วิชา คือ Foundation English และ Academic English

>> ค่าลงทะเบียน วิชาละ 4,500 บาท

>> เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

>> เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 18.00-21.00 น. รวม 5 สัปดาห์ติดต่อกัน

>> เมื่อมีผู้ประสงค์เรียนแต่ละวิชา อย่างน้อย 10 คน จะแจ้งให้ชำระค่าเรียน

>> จะเปิดแต่ละชั้นเรียนได้ ต้องมีจำนวนผู้เรียนที่ชำระค่าเรียนแล้ว **อย่างน้อย 10 คน**

>> ปิดรับการแจ้งความประสงค์ในการเรียน ภายใน **วันที่ 17 เมษายน 2565**

>> รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ตาม Ad Poster นี้

หากนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไป ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตาม Link นี้: https://docs.google.com/forms/d/1egJ-xDGvDO7sD2mMNiCmFsA0lqzVASBpc6gznpAvSp0/edit?fbclid=IwAR0lKeuODl9bjdlqioLjp4QhJuhJG6kpSsIlOeM5eB4kFKxYCWT--sHiJ5w

-------------------------------------

ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

โทร. 0-53881-9856

โทรศัพท์มือถือ 098-867-1356

Line ID: ncutegs


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 23 มีนาคม 2565
| |