หน้าแรก >> กิจกรรมมอบทองสำหรับบุคลากรทำงานครบ 10 ปี และโครงการ“NCU ร่วมใจฉีดวัคซีนสู้โควิด-19” วันที่ 29 มีนาคม 2565


#ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับทองทุกท่าน

ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์  อธิการบดี อาจารย์ชฎิลรัตน์  อัศววิวัฒน์พงศ์ รองอธิการบดี อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี  มอบสร้อยคอทองคำพร้อมจี้ 10 ปี ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ครบ 10 ปี จำนวน 7 ท่านดังนี้ 

รายชื่อผู้ได้รับทอง

1 อาจารย์อำพล กองเขียว               อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2 อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่  อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

3 นางเบญจมาภรณ์ จังหวะเลิศ         สำนักงานอธิการบดี

4 อาจารย์สมบัติ เชียงคำ                 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

5 อาจารย์สายชล สิทธิพงศ์              อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

6 อาจารย์เรืองยศ ใจวัง                   อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

7 นายยอน นาคำ                           สำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ได้มอบทองให้กับผู้โชคดีจำนวน 4 ท่าน ในโครงการ “NCU ร่วมใจฉีดวัคซีนสู้โควิด-19” รายชื่อดังนี้

1 อาจารย์กุญชร สารวงษ์                  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2 อาจารย์สายชล สิทธิพงศ์               อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3 นายเนติพงษ์ วิชารักษ์                   ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 นางสาวขวัญชนก จิ๋วปัญญา            ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดี กิจกรรมจัดขึ้นวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565  เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 29 มีนาคม 2565
| |