หน้าแรก >> มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ท่าน


มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ตติยดิเรกคุณากรณ์   

1. นายณรงค์ ชวสินธุ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

1. นางสาวบงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา   2. นางพรพิมล จันทร์เพ็ญ  3. นางสาวพันธ์ุทิพย์ นวานุช  4. นางรัฐนันท์ วุฒิเดช  5. นางสาวสุรัสวดี อินทร์ชัย

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

1. นายวุฒิชัย ปวงมณี  2. นายสมบัติ เชียงคำ  3. นายสายชล สิทธิพงศ์  4. นายสิทธิชัย วงศ์หน่อ

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 6 เมษายน 2565
| |