หน้าแรก >> คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดอบรมเชิงวิชาการ


คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  จัดอบรมเชิงวิชาการ "ผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.  การอบรมเชิงวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารแนบนะคะ


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2565
| |