Job North-Chiang Mai University.

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง

รายละเอียด

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

เงินเดือน

กรอกใบสมัคร

นักพัฒนาเว็บไซต์

ความสามารถที่ใช้ในการทำงาน
1.เขียนโปรแกรมภาษา HTML+PHP
2.เขียนโปรแกรมภาษา JavaScript
3.สามารถใช้งาน BootStrap Framework
4.ออกแบบ Responsive Web Design
5เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล My SQL
6.การสื่อสารที่ดี และทำงานเป็นทีมได้
7.สามารถใช้งาน Canva หรือ Photoshop

10-06-2024 ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ 14,000 ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่การตลาด

คุณสมบัติ

เพศ ชาย

อายุ 25-35 ปี 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

หากมีประสบการณ์ ด้านการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

- ออกแนะแนวการศึกษาต่างจังหวัด

- จัดบูธนิทรรศการ

- ทำการตลาดทางสื่อออนไลน์

- สร้างกลยุทธเพื่อจำนวนนักศึกษา

10-03-2024 ศูนย์สื่อสารองค์กร ดูจากประสบการณ์

รายละเอียดการติดต่อสมัครงาน

1.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี) เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 9.00 น.-16.00 น.

2.ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ต. หนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

3.ส่งใบสมัครงานทาง E-mail : benjamaporn@northcm.ac.th

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-819999 ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 9919 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.)