หน้าแรก >> NCU-Grad การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (North-Chiang Mai University Test of English for Bachelor’s Degree Graduation)


NCU-Grad การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

North-Chiang Mai University Test of English for Bachelor’s Degree Graduation


► ดาวโหลดใบสมัครสอบ NCU-Grad (Download NCU-Grad Application Form)

ดาวโหลดใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Download Application Form for Taking English Development Short Courses for NCU Bachelor’s Degree Students)

ใบคำร้องขอคืนเงินมัดจำจากการเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (Download REQUEST FORM FOR REFUNDING DEPOSIT from Taking English Development Short Courses for NCU Bachelor’s Degree Students)

FOR ENGLISH VERSION


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 18 สิงหาคม 2565
| |