หน้าแรก >> ปฏิทิน NCU-Grad ปีการศึกษา 2565 (NCU-Grad Calendar for Academic Year 2022)


ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
Calendar for Academic Year 2022 of North-Chiang Mai University Test of English for Bachelor’s Degree Graduation (NCU-Grad)


ระเบียบการทดสอบ NCU-Grad (About NCU-Grad)

► ดาวโหลดใบสมัคร (Download NCU-Grad Application Form)

 


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 18 สิงหาคม 2565
| |