หน้าแรก >> รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-Grad สำหรับรอบการสอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 14.00 - 17.00 น. ห้องสอบ 040305 (Name List of NCU-Grad Applicants for the test round on Saturday January 28th, 2023; 2 - 5 pm.; Test Room 040305)ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 25 มกราคม 2566
| |