หน้าแรก >> เลื่อนวันสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สำหรับเดือนมีนาคม 2566


enlightenedประชาสัมพันธ์!!►แจ้งเลื่อนวันสอบenlightened

‼️ เลื่อนวันสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (NCU-TEGS) สำหรับเดือนมีนาคม 2566 จากเดิมวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

> จัดสอบในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 040305

> จำนวนผู้เข้าสอบ อย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 20 คน

> ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

> ค่าสมัครสอบ 600 บาท โดยสมัครได้ถึงวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ

> สำหรับ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องได้คะแนนตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป (ตั้งแต่คะแนน 32 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 80) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามระดับคะแนนมาตรฐาน CEFR

Download►  ใบสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าเพื่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (NCU-TEGS) 

>>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ: แจ้งทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 7 มีนาคม 2566
| |