หน้าแรก >> รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-Grad สำหรับรอบการสอบวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 17.00 น. ห้องสอบ 040305 (Name List of NCU-TEGS Applicants for the test round on Saturday March 18th, 2023; 2.00 - 5.00 pm.; Test Room 040305)ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 15 มีนาคม 2566
| |