หน้าแรก >> โครงการ ปันน้ำใจ สายใยรัก โดยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


โครงการ ปันน้ำใจ สายใยรัก

       นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดกิจกรรม โครงการ ปันน้ำใจ สายใยรัก ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยโรคกระดูก ภาวะพึ่งพาในผู้สูงอายุ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
รศ.ดร นพ. อภิรักษ์ แสงสิน ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง กระดูกและข้อ มะเร็งกระดูก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตรวจแก่ประชาชนในชุมชน บ้านยางคราม ณ หอประชุมหมู่บ้านยางคราม ต.ยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

        ในการนี้ ยังได้มีการมอบถุงยังชีพจาก สภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคกระดูกเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุ โดยพบว่าร้อยละ 25 ของสตรีที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะเป็นโรคกระดูกพรุน รวมถึงสตรีที่หมดประจำเดือนเร็วหรือได้รับการผ่าตัดรังไข่ทิ้งก่อนอายุ 45 ปี ก็จะมีความเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกได้มากขึ้น และยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคกระดูกได้ เช่น มีประวัติครอบครัวเป็นโรคกระดูก ขาดวิตามินหรือแคลเซียม ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นประจำ


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 21 กันยายน 2564
| |