คณะและหลักสูตร

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ปริญญาตรี
  • - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • - สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
  • - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ปริญญาโท
  • - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • ปริญญาตรี
  • - สาขาวิชาการจัดการ
  • - สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว
  • - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • ปริญญาโท
  • - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.)
  • ปริญญาเอก
  • - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (D.B.A.)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • ปริญญาตรี
  • - สาขาวิชาการจัดการ
  • ปริญญาโท
  • - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.)
  • ปริญญาเอก
  • - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (D.B.A.)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • ปริญญาตรี
  • - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
  • - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ปริญญาโท
  • - สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
  • - สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา
  • ปริญญาเอก
  • - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

หน่วยงาน

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ 0-5381-9999, โทรสาร 0-5381-9998, อีเมล์ info@northcm.ac.th

India Office-Mumbai

KNOWPEDIA SKILLS OPC PVT LTD c/o vidhyaanand classes 20 Korday house first floor opp Arya Samajhall VP.road Kakadwadi MumBai-400004

https://knowpediaskills.com

India Office-Assam

KNOWPEDIA SKILLS OPC PVT LTD c/o Feynman Academy, Melachakar, Near Pollution Control Board Office, Sivasagar, Assam. PIN-785640.

https://knowpediaskills.com

| |