หน้าแรก >> ขอบคุณน้ำใจช่วงโควิด-19 รับมอบหน้ากากอนามัย ชุดตรวจ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จาก นายอภิรุท ตัวแทนนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์


ขอบคุณน้ำใจช่วงโควิด-19

        รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์   ธนิตเบญจสิทธิ์  รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับมอบหน้ากากอนามัย  ชุดตรวจแอนติเจน แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและข้าวสาร  จาก นายอภิรุท   อระโหฐาน  ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมี ดร.ณัฐชานันท์  วงศ์มูลิทธิกร  ผู้ช่วยคณบดี  ดร.พิมพ์วลัญชน์  ศรีบุญ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์จักรพันธ์   ลิ่มมังกูร  หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมขอบคุณ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 21 กันยายน 2564
| |