หน้าแรก >> ต้อนรับนักศึกษาโครงการ Loop Abroad และอาจารย์ผู้ดูแล จากสหรัฐอเมริกา


ยินดีต้อนรับนักศึกษาโครงการ Loop Abroad และอาจารย์ผู้ดูแล

       ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ นักศึกษาโครงการ Loop Abroad และอาจารย์ผู้ดูแล ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงาน Loop Abroad สหรัฐอเมริกา ในการนำนักศึกษาที่เรียนด้านสัตวแพทย์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้ามาศึกษาด้านสัตวศาสตร์ ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน (โดยมีนักศึกษากลุ่มแรก เดินทางมาในโครงการนี้เมื่อวันที่ 9 มกราคม-9เมษายน 2564)

นักศึกษากลุ่มที่ 2 เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 26 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4 คน คือ

1. MS. ADDISON ELLIE FURR

2. MS. DIANA PARADISE BROWNELL

3. MS. MEGAN MAY DAVIS

4. MR. FREJ KOCH-MATHEWS

ทั้งนี้ นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นเวลา 1 เดือนแล้ว และได้เดินทางมาที่เชียงใหม่ในวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 27 กันยายน 2564
| |