หน้าแรก >> ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม “สืบสานประเพณียี่เป็ง” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม


กิจกรรม “สืบสานประเพณียี่เป็ง” ประจำปี 2564

    ดร.ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรม “สืบสานประเพณียี่เป็ง” โดยมี ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม  กิจกรรมครั้งนี้จะได้ประดิษฐ์กระทง และทำผางประทีป เพื่อนำไปขอขมาแก่พระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจ้า ตามคติความเชื่อ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา  กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2564
| |