หน้าแรก >> พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศและพระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ทุกคน วันที่ 21 กรกฎาคม 2565


พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศและพระวิษณุกรรม

        อาจารย์ ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศและพระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ทุกคนและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ บริเวณลานหน้ามณฑปพระพิฆเนศ จัดโดยสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสำนักกิจการนักศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 21 กรกฏาคม 2565
| |