พิธีบวงสรวงพระพิฆเณศ พระวิษณุกรรม
วันที่ 24 เมษายน 2560

พิธีบวงสรวงพระพิฆเณศ พระวิษณุกรรม 27 เมษายน 2560
| |