คณะจากบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ร่วมสระเกล้าดำหัวท่านอธิการบดี
26 เมษายน 2560

| |