“ยกยอ ยอดอินทรี ประดับไว้แดนแห่งใจ @NCU”
24 พฤษภาคม 2560

| |