“ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน”
21 มิถุนายน 2560

| |