แข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10

โครงการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
| |