วันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
| |