พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปณามหาวิทยาลัย ปีที่ 20

| |