Grand Opening ไร่หางหงส์ดงดอกไม้

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี อาจารย์ชินวร ชวสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้บริหารสวน 4G พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส ร่วมงาน Grand Opening ไร่หาง (หงส์) ดงดอกไม้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งซื้อพืชผักผลไม้ที่ปลอดสาร ปลอดภัย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอหางดง #ไร่หางหงส์ดงดอกไม้
| |