พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562-2564
Graduation certificate for the academic year 2019, 2020, 2021.

| |