โครงการ“NCU ร่วมใจฉีดวัคซีนสู้โควิด-19” และมอบทองให้แก่บุคลากรที่ปฎิบัติงานครบ 10 ปี

ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์  อธิการบดี อาจารย์ชฎิลรัตน์  อัศววิวัฒน์พงศ์ รองอธิการบดี อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี  มอบสร้อยคอทองคำพร้อมจี้ 10 ปี
ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ครบ 10 ปี จำนวน 7 ท่านดังนี้ 
รายชื่อผู้ได้รับทอง
1. อาจารย์อำพล กองเขียว               อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่  อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
3. นางเบญจมาภรณ์ จังหวะเลิศ         สำนักงานอธิการบดี
4. อาจารย์สมบัติ เชียงคำ                 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
5. อาจารย์สายชล สิทธิพงศ์              อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
6. อาจารย์เรืองยศ ใจวัง                   อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
7. นายยอน นาคำ                           สำนักงานอธิการบดี
ทั้งนี้ได้มอบทองให้กับผู้โชคดีจำนวน 4 ท่าน ในโครงการ “NCU ร่วมใจฉีดวัคซีนสู้โควิด-19” รายชื่อดังนี้
1. อาจารย์กุญชร สารวงษ์                  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาจารย์สายชล สิทธิพงศ์               อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นายเนติพงษ์ วิชารักษ์                   ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาวขวัญชนก จิ๋วปัญญา            ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดี
กิจกรรมจัดขึ้นวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565  เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
| |