หน้าแรก >> กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562


อาจารย์ดร.นเรศ สุยะโรจน์ คณบดี และอาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ร่วมพบปะปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562   วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2562   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศข่าวเมื่อ : 14 มิถุนายน 2562
| |