หน้าแรก >> สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 “กิ๋นอ้อผญ๋า ปลุกปัญญาเยาวชน เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชนหื้อยั่งยืน


สำนักกิจการนักศึกษา  นำนักศึกษาเข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 “กิ๋นอ้อผญ๋า ปลุกปัญญาเยาวชน เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชนหื้อยั่งยืน” และร่วมบันทึกภาพนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 17 กันยายน 2562
| |