หน้าแรก >> รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน


ขอแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นอร์ท-เชียงใหม่

รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Special Submission)

ของการประกวด Thailand Energy Awards ประจำปี 2559

จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รับโล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดประกวด Thailand Energy Awards 2016 เพื่อยกย่องและชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

โดยในปีนี้มีผลงานที่ชนะการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 64 โครงการ จากจำนวนผู้สนใจส่งเข้าประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 260 โครงการ จากการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน, ด้านอนุรักษ์พลังงาน, ด้านบุคลากร, ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

และผลงาน “การประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาการผลิตชาของวิสาหกิจชุมชนชาดอยปู่หมื่น” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Special Submission) นำโดย อาจารย์พิเชษฐ์ ทานิล  อาจารย์นิติพัฒน์ จอมมงคล อาจารย์เลอศักดิ์ บุญทัน และอาจารย์วิบูลย์ จันทรมณี 

วันนี้ (6 ธ.ค. 59) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์พิเชษฐ์ ทานิล/ อาจารย์นิติพัฒน์ จอมมงคล/ อาจารย์เลอศักดิ์ บุญทัน และอาจารย์วิบูลย์ จันทรมณี เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศข่าวเมื่อ : 9 ธันวาคม 2559
| |