หน้าแรก >> จัดอบรม การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สู่เส้นทางการทำงานในโลกยุคดิจิทัล วันที่ 3 ธันวาคม 2563


การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สู่เส้นทางการทำงานในโลกยุคดิจิทัล

ก้าวแห่งการเรียนรู้ ก้าวไปกับ “Creativity beyond borders”

      วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ภาควิชาศึกษาทั่วไป จัดเวทีเสวนา แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชา และบุคคลที่สนใจ เพื่อรับฟัง ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง กับวิทยากร ผู้มากด้วยประสบการณ์จาก 8 ประเทศ ทั่วโลก ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 2 ธันวาคม 2563
| |