หน้าแรก >> ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่าย


ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ยุววิศวกร

     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ จาก นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร วิทยากรหัวข้อ "โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่าย" วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 14 ธันวาคม 2563
| |