หน้าแรก >> อบรม พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “One Drive + Share Point + One Note"


อบรม พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “One Drive + Share Point + One Note"

          สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “One Drive + Share Point + One Note" โดยมี นายนิติธรรม   ไชยสังข์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง LAB 1


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 9 ธันวาคม 2563
| |