หน้าแรก >> ปฏิทิน การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2564 / The Calendar for North-Chiang Mai University Test of English for Graduate Studies (NCU-TEGS) for Academic Year 2021


สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ (You can see the details and download application form via): http://www.northcm.ac.th/main/news_detail/1466

 

 


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 7 ตุลาคม 2564
| |