หน้าแรก >> สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วม ฟ้อนเล็บ เพื่อสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรม #5ธ.ค.64


#สืบสานงานศิลปะวัฒนธรรม #5ธ.ค.64

นางสาวจุรีพร สุดใจ งานศิลปะวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมแสดงฟ้อนเล็บ โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงพิธีเปิดงานกีฬา 5 ธันวา ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาร่วมแสดงจำนวน 3 คนดังนี้

1. นางสาวพรรณกาญจน์ เครือสาร คณะบริหารธุรกิจ

2. นางสาวชัญญานุช ไพรสิทธิฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ

3. นางสาวอาทิมา แอโพ คณะบริหารธุรกิจ


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 5 ธันวาคม 2564
| |