หน้าแรก >> อาจารย์ประหยัด เลี้ยงจรูญ เข้าร่วมอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด


ร่วมอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

อาจารย์ประหยัด เลี้ยงจรูญ งานกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 6 ธันวาคม 2564
| |