หน้าแรก >> Persuasive Communication (การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์) โดยคุณจีนา จีนาฟู


#การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์ จะช่วยให้คุณสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจออกมาให้ถึงใจคนในแบบฉบับของตัวเอง ไม่ว่าจะในแง่การขายงานลูกค้า การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมและเพื่อนร่วมงาน การเสนอไอเดียภายในและนอกองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย

#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (์NC-UBI) ได้จัดการบรรยาย “Persuasive Communication” (การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์) โดยคุณจีนา จีนาฟู เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านทาง Microsoft Teams โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมจากทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ... ตลอด 3 ชั่วโมงเป็นไปด้วยความสนุกสนานและการมีส่วนร่วม ที่สำคัญสามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสื่อสารในทุกบทบาทของชีวิต รวมถึงการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

เยี่ยมชม NC-UBI ได้ทางเว็บไซต์: http://webapp.northcm.ac.th/ncubi/


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2565
| |