หน้าแรก >> นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสร้างสื่อแอนิเมชั่น และคลิป VDO วันที่ 18 กรกฎาคม 2565


อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ

     นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้่าร่วมอบรมเทคนิคการสร้างสื่อแอนิเมชั่น และคลิป VDO  วิทยากรโดย อาจารย์เรืองยศ ใจวัง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และนายวิเชษฐ์ เวียงชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคดีๆ แก่นักศึกษาในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผลงานสื่อในการประกวด ณ ห้องรัฐมนตรี


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 18 กรกฏาคม 2565
| |