หน้าแรก >> พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 อบอุ่นทั้งผู้รับและผู้ให้


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

     อาจารย์ ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครููประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาเรียนดีเยี่ยม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 21 กรกฏาคม 2565
| |