หน้าแรก >> นักศึกษาร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 19 สิงหาคม 2565


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อาจารย์เรืองยศ   ใจวัง  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมปลูกป่า  เนื่องในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยมี  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ จิตอาสา  เครื่อข่ายสตรี และผู้นำชุมชน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ต  จังหวัดเชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 19 สิงหาคม 2565
| |