หน้าแรก >> เริ่มแล้วกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566


ยินดีต้อนรับน้องๆ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

    ดร. ภูม   ศรีสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและสัมภาษณ์ นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนสาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 แล้ว  โดยจะมีการรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์และเซ็นสัญญา ทุกวันพุธของสัปดาห์ 

    สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่ เป็นทุนการศึกษา 100% ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ได้ทำบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานจริงจากการฝึกงาน และยังมีรายได้ในช่วงฝึกงานอีกด้วย

    


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 24 สิงหาคม 2565
| |