หน้าแรก >> ร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันเอกราชครบรอบ 75ปี แห่งสาธารณรัฐอินเดีย และวาระครบรอบการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่ครบรอบ 50ปี


ร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันเอกราชครบรอบ 75ปี แห่งสาธารณรัฐอินเดีย

อาจารย์ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันเอกราชครบรอบ 75ปี แห่งสาธารณรัฐอินเดีย และวาระครบรอบการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่ครบรอบ 50ปี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณโรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 29 สิงหาคม 2565
| |