หน้าแรก >> บทความดีดี : วัฒนธรรมและประเพณีอันแสนงดงามในรั้วมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ของไทย


วัฒนธรรมและประเพณีอันแสนงดงามในรั้วมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ของไทย

อธิการบดี ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์กล่าวสุนทรพจน์แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกรและนักศึกษา

บทความฉบับนี้ผมใคร่ขออนุญาตเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ “มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” อีกครั้งหนึ่ง สืบเนื่องมาจากที่มีพิธีรำลึกสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามสืบทอดมายาวนาน

และถึงแม้ว่าผมจะเดินทางมาทำธุรกิจส่วนตัวในสหรัฐอเมริกาหนึ่งปีแล้วก็ตาม แต่ผมก็ยังคงมีความผูกพันธ์อย่างแนบแน่นกับสถาบันการศึกษาที่ผมรักแห่งนี้!!!

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2022 ที่เพิ่งผ่านมานี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ผมจึงใคร่ขอแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่มีปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่ต่างให้ความเคารพนับถือ ซึ่งท่านนั้นก็คือ “อธิการบดีดร.ณรงค์ ชวสินธุ์” ผู้ที่มีอุดมการณ์แน่วแน่อุทิศทั้งเวลา แรงกาย แรงใจและกำลังทรัพย์ก่อตั้งและบริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ติดต่อกันมายาวนานกว่ายี่สิบสองปี ซึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

อนึ่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่แห่งนี้ ให้มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความร่มรื่นเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและสวยงามนั้น มิใช่เรื่องง่ายๆ  ฉนั้นน่าชื่นชมต่อผู้ที่ก่อตั้ง เพราะถึงแม้ว่าจะมีมหาเศรษฐีเงินถุงเงินถังมากมายก็ตามที แต่หากไม่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ก็คงไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนดั่งที่ท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ ปฎิบัติมา

แรกเริ่มเดิมทีครั้งที่ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ ดำริจะสร้าง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ท่านได้รับคำแนะนำจากเพื่อนสนิทหลายๆท่านว่า “การก่อตั้งและบริหารมหาวิทยาลัยนั้น เป็นเรื่องที่แสนยากลำบาก และเหนือสิ่งอื่นใดมิได้ทำกำไรให้แก่ผู้ก่อตั้งเลย” แต่ท่านก็หาได้ยับยั้งความตั้งใจของท่านไม่ เพราะท่านรับคำท้าทายมุ่งมั่นเดินหน้าโดยท่านเคยกล่าวให้ผมฟังอยู่เสมอๆว่า ท่านหวังและต้องการที่จะตอบแทนประเทศชาติ ตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอน และยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ท่านต้องการสร้างคน!!!

และเนื่องจากท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์มีประสบการณ์ทางด้านวิศกรรมก่อสร้าง โดยท่านเป็นลูกศิษย์คนโปรดของ “ศาตราจารย์ดร.อรุณ ชัยเสรี” แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่ก่อตั้ง “ตึกช้าง” ที่เป็นอาคารรูปช้างสูง 32 ชั้น ที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ ตั้งเด่นเป็นตระหง่านบนถนนพหลโยธินนั่นเอง

อนึ่งขณะที่ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์กำลังก่อสร้างอาคารต่างๆของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่อยู่นั้น ท่านได้ปลูกสร้างอาคารเล็กๆในบริเวณมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ไปพร้อมๆกันด้วย

โดยท่านตั้งใจจะเอาไว้พำนักอาศัยใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยของท่าน และผมก็ต้องขอชื่นชมที่ขณะนี้ท่านก็ยังพักอาศัยอยู่ในอาคารหลังเล็กๆตราบเท่าทุกวันนี้ ซึ่งเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่า ท่านเป็นคนติดดิน มิได้ยึดติดอยู่กับวัตถุนิยม!!!

ทั้งนี้ผมขออนุญาตนำคำกล่าวเปิดงานของท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ในพิธีรำลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ปีที่ 22 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 มาแบ่งปันต่อท่านผู้อ่านบางส่วน

โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวในพิธีรำลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ว่า “วันสถาปนาเป็นวันแห่งความปิติยินดีอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกชาวมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ที่ได้ช่วยกันพัฒนาและฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย เริ่มต้นจากวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อร่วมฉลองในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด จนเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2547 ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมรำลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นในวันที่ 13 กันยายนของทุกปีเพื่อให้ตรงกับวันที่ได้รับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน

การดำเนินการตลอดระยะเวลา 22 ปีของการให้คือความสุขที่แท้จริงและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น พวกเราได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน เสียสละ อบรมสั่งสอนนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นลูกอินทรีที่อยู่ในรังแห่งนี้ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์มีความซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม มีคุณธรรม ชำนาญปฏิบัติ ถนัดไอที ดีภาษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบสัมมาชีพ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ มีจิตสำนึกของความเป็นคนดี มีความพร้อมในการริเริ่มการเป็นเจ้าของกิจการ ตลอดจนสามารถสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน มุ่งมั่นที่จะทำให้มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่แห่งนี้ก้าวต่อไปเป็นมหาวิทยาลัยแห่งภูมิภาค เพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของสังคมในระดับชาติและนานาชาติ”

อย่างไรก็ตามในพิธีรำลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มีกิจกรรมพิเศษมากมายหลายอย่างอาทิเช่น พิธีการทางศาสนา โดยเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกันทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์ มอบทุนการศึกษาประจำปีให้กับนักศึกษาเรียนดี

และกรณีการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ท่านอธิการบดีดร.ณรงค์ ชวสินธุ์และครอบครัวตระหนักถึงความยากลำบากของนักศึกษาจึงได้จัดสรรมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 14 ประเภท มีผู้รับทุนทั้งสิ้น 79 ทุน เป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,461,351.43 บาท

ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า คำพูดที่ต่างกล่าวกันว่าการก่อตั้งและการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาเป็นงานยากและลำบาก แต่ท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ ก็ได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ท่านสามารถสร้างสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้กลายเป็นบ้านหลังที่สองอันแสนอบอุ่นของเหล่าบรรดานักศึกษาที่เปรียบเสมือนบุตรหลานของท่านมาแล้วกว่ายี่สิบสองปีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว!!!

งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และไม่ขัดต่อกฎระเบียบของรัฐบาลในด้านบริหารจัดการโรคโควิด-19 สืบเนื่องมาจากได้รับความร่วมมือจากทีมผู้บริหารและบุคลากรทุกๆระดับ ที่ทำงานกันเป็นทีมเวอร์กโดยมี รองอธิการบดีอาจารย์แม่ชฎิลรัตน์ อัศววิวัฒน์พงศ์” และผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง “รองอธิการบดีอาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์” จับมือร่วมกันเป็นหัวเรือใหญ่ทำให้งานสำเร็จลงได้อย่างราบรื่น

กล่าวโดยสรุปทั้งนี้และทั้งนั้นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเหล่านี้ล้วนมีการบ่มเพาะในสังคมไทยกันมาอย่างยาวนาน ที่พวกเราไม่ค่อยได้พบเห็นในสหรัฐอเมริกา  ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยที่เรารัก

สุดท้ายนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณ “คุณรุ่งทิวา เต็มแว่น”รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ที่ได้ช่วยเหลือแบ่งปันภาพในงานสถาปนา “มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” มาให้ผมได้ส่งต่อแบ่งปันแก่ท่านผู้อ่าน ณ ที่นี้ด้วยละครับ.

วัฒนธรรมและประเพณีอันแสนงดงามในรั้วมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ของไทย - Siam Media - สยามมีเดีย

Cr. ดร.วิวัฒน์  เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 13 กันยายน 2565
| |