หน้าแรก >> ขอเชิญเข้าร่วมงานประขุมสัมมนา "การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษา" วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  จัดการประชุมสัมมนา   จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประขุมสัมมนา "การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร'งานจัดการศึกษา" วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

สนใจเข้าร่วมสัมมนา  ลงทะเบียนตาม QR ด้านล่าง


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 19 กันยายน 2565
| |