หน้าแรก >> ประกาศรายชื่อเพื่อนัดสัมภาษณ์โครงการทุนนักกีฬาสาขาการจัดการ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565


ประกาศนัดสัมภาษณ์โครงการทุนนักกีฬาสาขาการจัดการ

โครงการทุนนักกีฬาสาขาวิชาการจัดการ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ สัมภาษณ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน​ 2565

ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมถาษณ์ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนัดสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ประกาศ โดยใช้การสัมภาษณ์ทางออนไลน์

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมต่อไป

-------------------------------------------------

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ 081-2886248, 099-2741616, 085-6201750

 

 

 

 

 

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2565
| |