หน้าแรก >> นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม


#ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม (ดานัง-บานาฮิลล์-ฮอยอัน) ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2565)  ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ตรง และความสนุนสนาน


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2565
| |